home xiaoxi arrow-down guanbi jia jian tianjia jiemushangjia-big shuchu1 shuru1 gou sanjiaobian baocuntianjia shanchutianjia yiwen-fill2 tanhao-left-blue yewuliu set-svg live home jinyong zhboguanli jiantou-you-big fuxuankuang-1 zanting tishi-color delete shuchugeshi yinpincanshu search
拉流配置
播放域名 发布点 流名称 流接入类型 拉流地址 备用拉流地址 开始时间 结束时间 操作