home xiaoxi arrow-down guanbi jia jian tianjia jiemushangjia-big shuchu1 shuru1 gou sanjiaobian baocuntianjia shanchutianjia yiwen-fill2 tanhao-left-blue yewuliu set-svg live home jinyong zhboguanli jiantou-you-big fuxuankuang-1 zanting tishi-color delete shuchugeshi yinpincanshu search
直播流查询
视频名称 播放域名 发布点 流名称 状态 录制码率 录制起止时间 时长(秒) 文件大小(M) 操作